Group Party 2013

nEO_IMG_IMG_8854-1

 

From the Right to Left are:

Yufei Jiang, Dongpeng Xu, Shuai Wang, Pengwei Lan, Pei Wang, Dinghao Wu, Yu Fu, Jiang Ming, Lannan Luo, Nan Yu, and Xiao Liu.